Stribo.pl

Budowa latawca

budowa_latawca_akro 

 Jak latać? - okno wiatru, start i lądowanie

resized__480x722_power_zone

Podstawowe pojęcie, z jakim powinieneś się zapoznać, to Wind Window - Okno Wiatru. Oznacza ono obszar, w którym porusza się latawiec. Jest to przestrzeń na wprost Ciebie wyznaczona kątem ok. 140 stopni, która może zmniejszać się lub poszerzać w zależności od siły wiatru.

Pamiętaj, że na wielkość okna mają też wpływ wszelkie obiekty znajdujące się za Twoimi plecami. Przed Tobą, patrząc w kierunku, w którym wieje wiatr, znajduje się power zone - strefa wznoszenia. Jeśli polecisz w górę lub w bok, zauważysz, że latawiec zwalnia i zatrzymuje się - to tzw. stall, zawiśnięcie spowodowane słabym wiatrem przy krawędzi okna.

Znając właściwości poszczególnych obszarów okna wiatru możesz nauczyć się wykorzystywać je przy wykonywaniu trików na silniejszym wietrze oraz przy lądowaniu. 


Ułożenie rąk

Stosując kilka prostych zasad, szybko nauczysz się sterować latawcem dwulinkowym:

  1. Stań swobodnie plecami do wiatru, z ramionami luźno opuszczonymi wzdłuż ciała.

  2. Ugnij ramiona pod kątem prostym, pamiętając by nie napinać mięśni. Trzymaj ramiona przed sobą, a łokcie przyciągnięte do boków, ale w pewnej odległości od ciała.

  3. Przećwicz następujący ruch: nie poruszając lewą ręką, przyciągnij prawą dłoń do boku, a następnie znów wyciągnij ją przed siebie, tak by zrównała się z lewą, łokcie przy bokach. Jest to tak zwana "Pozycja wyjściowa" - od niej zaczynamy wszelkie ruchy. Pociągnięcie lewą ręką - skręt latawca w lewo. Pociągnięcie prawą ręką - skręt w prawo.

  4. Pociągnięcie ramienia za siebie to "Pozycja przeciągnięta" - stosowana w wielu bardziej bardziej zaawansowanych trikach i technikach lądowania.

  5. Wyciąganie ramion do przodu. Wyciągnięcie jednej ręki sprawia, że latawiec skręca w przeciwnym kierunku. Wyciągnięcie prawej ręki - skręt w lewo. Wyciągnięcie lewej ręki - skręt w prawo.

Ponieważ określenia ręka prawa/lewa mogą mylić się z odniesieniami do prawej i lewej strony okna wiatru, w dalszej części wprowadzimy rozróżnienie na rękę wewnętrzną i zewnętrzną.


Ręka wewnętrzna/zewnętrzna

Jeśli skierujesz latawiec w lewo jak na poniższym rysunku, twoja prawa ręka będzie znajdować się bliżej środka okna – w tej sytuacji nazywamy ją „ręką wewnętrzną”.
Jeśli skierujesz latawiec w prawo, twoja prawa ręka stanie się „ręką zewnętrzną”. Mamy nadzieję, że wprowadzenie tych dwóch terminów ułatwi zrozumienie opisów poszczególnych ewolucji.

insideoutside 


Przygotowanie linek do latania

Najpierw zawiąż 15 cm pętelkę na końcu każdej linki. Aby ułatwić późniejsze odwiązywanie linek od latawca, na końcu każdej pętelki zawiąż jeszcze jedną pętelkę. Zaczep końce linek o kołek wbity w ziemię, lub poproś kogoś by przytrzymał je palcem. Weź rączki i cofając się pod wiatr, rozwijaj linki. Latawiec można puszczać przy dowolnej długości linek, ale przy pierwszych lotach zalecamy rozwinięcie ich na całą długość. 
Dłuższe linki zapewniają początkującym pilotom dłuższy czas reakcji i mniejszą prędkość latawca związaną z oporem powietrza na linkach.
Gdy już zdecydujesz się na określoną długość, zaczep każdą z linek o ząbek rączki, aby zapobiec dalszemu rozwijaniu, i upewnij się, że linki są RÓWNEJ DŁUGOŚCI. To bardzo ważne!

petla02

Składanie latawca

Zalecamy przećwiczyć składanie latawca w domu.

Wyciągnij zawartość opakowania z latawcem. Znajdziesz w nim jedną rurkę luzem (dolna rurka poprzeczna), jedną małą rurkę częściowo przymocowaną do górnej części latawca (górna rurka poprzeczna) i dwie małe rurki z włókna szklanego tzw. podpórki.

Rozłóż latawiec na podłodze, dziobem do przodu, uprzężą do góry.
Umieść dolną rurkę poprzeczną pod uprzężą i zamocuj jej końce w gniazdkach konektorów bocznych, a środek rurki umocuj w konektorze centralnym w kształcie litery T, upewniając się, że linki uprzęży przechodzą pod nim (1-2).
Następnie zamocuj oba końce górnej rurki poprzecznej w konektorach. Pamiętaj, że rurka musi przechodzić przez kółeczko po środku (3).Na koniec zamocuj podpórki, umieszczając ich końce w gniazdkach na latawcu oraz na rurce dolnej (4-5).

skladanie_latawca01

Składając latawiec na powietrzu, przy silnym wietrze, najlepiej ustawić go dziobem do siebie, dzięki czemu nie będzie się wznosił w czasie składania.
Upewnij się, że linki uprzęży nie są splątane i przechodzą pod konektorem centralnym jak na zdjęciu. Sprawdź również czy linki są identycznie ułożone przy pozostałych konektorach. Aby rozłożyć latawiec, po prostu wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.


Przypinanie linek do uprzęży

Przywiąż linki do uprzęży w punktach przypięcia za pomocą prostej pętelki jak na rysunku.

bridles01


Regulacja uprzęży

Uprząż latawca jest gotowa do lotu i nie wymaga regulacji. Ustawienie standardowe oznaczono białym kolorem.

Zewnętrzna część uprzęży: Od dolnej rurki poprzecznej do punktów przypięcia – nie można regulować.
Wewnętrzna część uprzęży: Od konektora centralnego do górnej rurki poprzecznej. Przesunięcie punktu przypięcia powyżej ustawienia standardowego w stronę dzioba (biały punkt znajdzie się poniżej punktu przypięcia), powoduje zmianę kąta nachylenia latawca do wiatru – dziób pochyla się ku dołowi. Dzięki takiemu ustawieniu latawiec unosi się nawet przy słabym wietrze, ale jest mniej zwrotny.

Obniżenie punktu przypięcia (biały punkt powyżej punktu przypięcia) sprawi, że latawiec stanie się bardziej zwrotny, ale będzie wymagał silniejszego wiatru.
 

bridles02


Pierwszy start - start z pomocą

Upewnij się, że latawiec jest ustawiony w odpowiedni sposób do wiatru, w środku okna wiatru. Po kolorach zapamiętaj ustawienie rączek(lewa/prawa) i upewnij się, że linki są dobrze przywiązane. Poproś drugą osobę, aby wzięła latawiec przed siebie dziobem w górę i uprzężą w twoim kierunku.

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo przestrzeni do latania. Sprawdź też czy za tobą jest odpowiednio dużo miejsca, byś mógł się swobodnie cofać.
Wyciągnij ramiona do przodu i napnij linki. Daj znać partnerowi, gdy będziesz gotów do startu i pociągnij równomiernie za obie linki, przenosząc ramiona za siebie jak na rysunku. Przy silnym wietrze wystarczy nieznaczne pociągnięcie.Twój partner powinien wypuścić latawiec w tym samym momencie i odsunąć się na bezpieczną odległość. Gdy latawiec znajdzie się w górze, ponownie ustaw ramiona przed sobą w pozycji wyjściowej.

Jeśli linki są równej długości, a ruchy ramion jednakowe, latawiec wzbije się w górę.

start


Start samodzielny

Jeśli podłoże jest piaszczyste, możesz położyć latawiec na ziemi i obciążyć go piaskiem. Napnij linki i pociągnij delikatnie, tak by latawiec stanął na ramionach. Nie ustawiaj go jednak pionowo, bo przy silniejszym wietrze latawiec wystartuje zanim zdążysz się przygotować. 

start_solo

Teraz pociągnij równomiernie za obie linki przenosząc ramiona za siebie. Przy słabszym wietrze należy zrobić również kilka kroków w tył. Pozwól latawcowi wznieść się wysoko w górę, gdzie zatrzyma się, czekając na kolejną komendę.

Wskazówka: ROZLUŹNIJ SIĘ. Staraj się ciągnąć delikatnie, unikając zbędnych ruchów. Każdy twój ruch wpływa na lot latawca. Pamiętaj o odpowiednim ułożeniu ramion, które opisywaliśmy wcześniej. Zbyt gwałtowne ruchy spowodują utratę kontroli nad latawcem i upadek.

Rada: UPADEK TO NIC STRASZNEGO! Nie martw się, twój latawiec został tak zaprojektowany, by wytrzymać przypadkowe uderzenie w ziemię. Po każdym upadku sprawdź stan latawca, upewniając się, że wszystkie rurki są dobrze przymocowane.

Jeśli latawiec spadnie, ponownie przygotuj się do startu i spróbuj jeszcze raz, aż do skutku. Nie zrażaj się początkowymi trudnościami i pamiętaj by DOBRZE SIĘ BAWIĆ!

Jeszcze jedna rada: Początkującym zalecamy przeprowadzać pierwsze zabawy z latawcem przy wietrze o prędkości ok. 2-3 stopni w skali Beauforta, przy całkowicie rozwiniętych linkach.

I ostatnia wskazówka: Jeśli chcesz podejść do latawca, połóż rączki na ziemi. W przeciwnym razie linki zupełnie się poplątają.

A teraz... LECIMY! 

Przykłady i opisy akrobacji znajdziesz tutaj